REGISTRACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obecní turnaje budou složeny maximálně z 10 družstev.

Složení družstva je 5 + 1 brankář a 2 náhradníci, kteří mohou kdykoliv v průběhu hry střídat.
Družstvo je ryze amatérské, jehož posilou může být jeden profesionál.

V případě, že se přihlásí více družstev, proběhne losování, při kterém se vylosuje výše uvedený počet.

Registrace končí v úterý 31.března 2020. Registrace doručené po tomto datu již nebudou zařazeny do soutěže.

Po termínu registrace budete osloveni k zaplacení registračního poplatku a bude vám zaslán variabilní symbol.

Registrační poplatek ve výši 500,- Kč za družstvo se platí na bankovní účet při potvrzení registrace. Informace o registraci a poplatku přijde na uvedený e-mail z přihlašovacího formuláře.

Registrační poplatek se nevrací, jestliže družstvo do zápasu z jakéhokoliv důvodu nenastoupí.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

anone


Prosím přečtěte a pro pokračování odsouhlaste text souhlasu se zpracováním osobních údajů.