PRAVIDLA

Chovejme se k sobě sportovně ve smyslu fair play a pravidla nebudou zapotřebí. Složení družstva je 5 + 1 brankář a 2 náhradníci, kteří mohou kdykoliv v průběhu hry střídat.

Družstvo je ryze amatérské, jehož posilou může být jeden aktivní či bývalý hráč profesionálního fotbalu. Profesionálem se rozumí osoba, která aktivně hraje, nebo hrála jakoukoliv soutěž ve fotbalu pod smlouvou.

Při nedodržení složení družstva, bude následovat diskvalifikace celého družstva.

Menší herní spory si řeší družstva mezi sebou.

Rozhodčí plní funkci dohlížení nad zápasem a rozhoduje zásadní spory, na kterých se družstva

nebudou moci shodnout. Není účasten v poli hřiště.

HRACÍ PLOCHA

Fotbalové hřiště bude na délku rozděleno na tři třetiny, což bude představovat šířku jednotlivých hřišť.

Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny, na každé je vyznačeno brankoviště.

HRÁČI

Utkání hrají dvě družstva. Každé družstvo má v poli 6 hráčů, z nichž 1 musí být brankář. Do utkání

mohou zasáhnout max. 2 náhradníci, kteří mohou střídat libovolně v průběhu hry.

DOBA HRY

Utkání se hraje na dva poločasy po 15 minutách.

Mezi poločasy následuje 5-ti minutová přestávka.

PŘI HRANÍ PLATÍ OBECNÁ PRAVIDLA FOTBALU

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ